Telefonat mobil janë bërë gati një domosdoshmëri në biznesin dhe jetën personale sot. Këta ngarkues vijnë me karikuesit e tyre, të cilët ndonjëherë mbeten të kyçur për periudha të gjata. Kjo zakonisht nuk është një ide e mirë.

...

energji

Nëse e lidhni ngarkuesin e telefonit celular në një prizë, energjia merret nga kjo prizë, edhe kur ngarkuesi nuk është në përdorim. Jo vetëm që e harxhon këtë energji të humbur, konsumatorët përfundojnë duke paguar energjinë elektrike që nuk e përdorin në të vërtetë. Nëse është e mundur, provoni të tërheqni një karikues të papërdorur nga priza.

siguri

Ekziston një rrezik i vogël por i rëndësishëm për sigurinë që duhet të mbani në mend nëse ngarkuesit e telefonit celular mbeten të lidhur. Meqenëse ata tërheqin energjinë nga priza elektrike, një zjarr mund të rezultojë nëse një kabllo është me qark të shkurtër ose ngarkuesi bie në kontakt me ujë.

konsideratat

Një shirit elektrik mund të jetë një zgjidhje e mirë për ata që nuk duan të lidhin dhe shkyçin vazhdimisht karikuesit e tyre celular. Karikuesi (dhe pajisjet e tjera elektrike) mund të lidhen me shiritin e energjisë që është i lidhur me prizë elektrike. Rripi është çaktivizuar më pas kur nuk është në përdorim.