Për prezantime serioze akademike ose afariste, është e rëndësishme të bëni burimet tuaja të informacionit faktik transparent. Ju duhet të ofroni kuota për burimet tuaja në pjesën e dukshme të prezantimit tuaj. Ekzistojnë dy metoda të zakonshme të krijimit të kuotave për përdorim në PowerPoint.

...

Hapi 1

Përdorni stilin tuaj standard të industrisë ndërsa citoni shënimet, shënimet dhe transparencat. Do fushë ka konventat e veta të stilit; Për shembull, shkenca ka tendencë të përdorë APA ndërsa avokatët përdorin Bluebook. Ndjekja e këtyre udhëzuesve të stilit është e rëndësishme për një prezantim të suksesshëm.

Hapi 2

Zgjidhni midis shënimeve dhe shënimeve. Nëse keni vërejtur se të tjerët në zonën tuaj preferojnë njëri-tjetrin, ndiqni shembullin e tyre. Nëse nuk ka një konventë të tillë, është vetëm e rëndësishme të jesh konsistent dhe të përdoret një ose tjetri.

Hapi 3

Vendosni një kuti teksti (Vendos> Kutia e tekstit) në fund të një rrëshqitje për të krijuar thonjëza të shënimeve. Informacioni i lidhjes (siç është një citat i librit ose URL) me tekstin e prezantimit tuaj duke përdorur një ikonë (Vendos> ikonën) ose një numër (siç është [1.]) dhe sigurohuni që ikona ose numri përputhet me kuotën në kutinë e tekstit.

Hapi 4

Në fund të prezantimit, krijoni një rrëshqitje për shënimet fundore. Etiketoni rrëshqitjen "Shënime" dhe lidhni informacionin e citimit për numrat me tekstin e trupit tuaj, të cilat janë më të lehta për t'u organizuar në shënime sesa në simbole.

Hapi 5

Krijoni një rrëshqitje të cituar nga punimet si rrëshqitje e fundit në prezantimin tuaj. Pavarësisht nëse keni zgjedhur shënime ose shënime, gjithmonë jepni një listë të burimeve të paktën më të rëndësishme për prezantimin tuaj. Ju mund ta lini këtë rrëshqitje kur filloni të diskutoni prezantimin tuaj me audiencën dhe të jepni përshtypjen (të saktë) se prezantimi juaj është hulumtuar mirë.