Avantazhi i aksesit në internet, i cili ofrohet nga kompani dhe institucione njësoj, krijon rehati për shumë njerëz që duan të hyjnë në internet menjëherë. Të dy shërbimet e internetit Wi-Fi dhe me shpejtësi të lartë mund të hapen për përdorues të shumtë. Sidoqoftë, të dy metodat ndryshojnë rrënjësisht në mënyrën e funksionimit të tyre. Vini re se si funksionojnë sistemet dhe si mund të ndikojnë në shkëmbimin e informacionit të përdoruesit përmes Internetit.

...

siguri

Nëse nuk lejoni një lidhje Wi-Fi me një akses të veçantë me fjalëkalim, një lidhje e hapur është aq e mirë sa një kanal i hapur përmes të cilit të gjithë mund të kapin trafikun duke shkuar mbrapa dhe me radhë. Për ata që transferojnë informacione konfidenciale, Wi-Fi në asnjë mënyrë nuk mbrohet nga hakerat, viruset ose përgjimet e të dhënave. Qasja në internet me shpejtësi të lartë është përgjithësisht një pikë e lidhur e lidhur me Ethernet që funksionon në një rrjet me tela, por jo gjithmonë. Në disa raste, mund të ngjasojë me një sistem modem me një sistem autorizimi të koduar që kufizon përdoruesit e paautorizuar. Nëse ofruesi përdor një ruter firewall dhe mbrojtjen e virusit, përdoruesit e tij mund të gëzojnë nivele të ndryshme të mbrojtjes kur tregtojnë të dhëna të ndjeshme.

Shpejtësia e transmetimit

Shpejtësia e Wi-Fi varet nga sa e fortë transmetohet sinjali midis routerit Wi-Fi dhe përdoruesit. Kur sinjali është i dobët, përdoruesi vëren një shkallë të ndjeshme më të ngadaltë të transferimit të të dhënave me vonesa në sasi veçanërisht të mëdha të të dhënave. Të dhënat bazuar në tekst po vazhdojnë të lëvizin mjaft shpejt. Një shërbim i Internetit me shpejtësi të lartë funksionon shpesh (por jo gjithmonë) me një linjë Ethernet të lidhur në një linjë DSL, broadband ose T1. Në varësi të xhiros dhe numrit të të dhënave që funksionojnë në sistem në të njëjtën kohë, transferimi i të dhënave mund të bëhet pothuajse menjëherë, madje edhe me skedarë të mëdhenj të të dhënave. Aty pranë, shërbimet e Internetit me shpejtësi të lartë pa tel mund të parashikojnë trafik relativisht shpejt.

Disponueshmëria dhe vendndodhja

Për sa i përket lëvizjes dhe disponueshmërisë, Wi-Fi pa dyshim fiton. Arsyeja e këtij ndryshimi është zakonisht fakti që shumë restorante, hotele, kompani dhe institucione publike tani ofrojnë WiFi si një lehtësi falas për klientët dhe vizitorët e tyre. Sidoqoftë, ky përfitim është kryesisht i disponueshëm në zona urbane ose me popullsi të mirë. Wi-Fi nuk do të jetë në dispozicion të gjerë në zonat rurale. Një shërbim i Internetit me shpejtësi të lartë është i disponueshëm vetëm kur lidhjet e terminalit janë krijuar për shkak të faktit se ai bazohet në një rrjet fizik. Prandaj, përdoruesit janë të kufizuar në vendndodhjen fizike të ofruesit të tyre në mënyrë që të përfitojnë nga shërbimi.

Wi-Fi vs Modem Broadband

Një aspekt unik i aksesit të modemit me bandë të gjerë është një shërbim i Internetit me shpejtësi të lartë që nuk ka nevojë të lidhet me një fole Ethernet. Në vend të kësaj, përdoruesi mund të lidhë një qasje të sigurt të modemit përmes prizës USB të një laptopi përmes të ashtuquajturës "kartë ajri" dhe gjithashtu të ketë qasje në internet me bandë të gjerë. Opsioni është zakonisht shumë më i sigurt se shërbimi Wi-Fi dhe nuk ndahet me përdoruesit e tjerë aty pranë. Broadband modem gjithashtu mundëson lëvizje të konsiderueshme për aq kohë sa përdoruesi është brenda intervalit të kullave të qelizave të lidhura. Në disa raste, përdoruesit mund të përdorin qasje satelitore përmes një harte ajri me brez të gjerë dhe të punojnë në zona ku nuk ofrohet shërbim tjetër (p.sh. në vend ose në natyrë).